Με την υπ’ αρ. 2237/07-03-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.», με έδρα στην οδό Αγίου Νικολάου 1 στη Σαλαμίνα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε στις 22/02/2018 στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Αγίου Νικολάου 1 στη Σαλαμίνα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε, προς χρήση της πελατείας της, το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ», κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).