Με την υπ’ αριθμ. E.M. 1336/02-10-2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10000,00 €) στην εταιρία ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 50§9Γ της Υ.Α 91354 (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017) διότι σύμφωνα με γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ., τα προϊόντα:

1. α) ΑNTITHERM COLD PLUS PROTECTION ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ 4 Lt

    β) ΑNTITHERM COLD PLUS PROTECTION 1 Lt

    γ) ΑNTITHERM COLD PLUS PROTECTION 1 Lt μεαριθ. πρωτ. δειγματοληψίας  15/28-02-17

χαρακτηρίστηκαν ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ διότι:

α) τα συγκεκριμένα δείγματα, περιέχουν ουσία με αριθμ. Cas:107-21-1, η οποία, ενώ έπρεπε να έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό EK 1272/2008, φέρει επισήμανση σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 265/2002

β) Δεν φέρουν τη φράση «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΚ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ BS 6580»

2. α) SUPER ΑNTITHERM 1kg ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ- ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

    β) ΑNTITHERM COLD PLUS PROTECTION ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ- ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ 4 Lt

χαρακτηρίστηκαν ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ διότι:

α)Δεν φέρουν την προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ αντί των φράσεων <ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ> και <ΤΟΞΙΚΟ>

β) Δεν φέρουν τη φράση «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΚ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ BS 6580»

Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 50§1δ της Υ.Α με αριθμ. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017).