Με την αρ. πρωτ. 2764/09-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 02/04/2015 στο υποκατάστημα που βρίσκεται στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 179 στην Πετρούπολη διαπιστώθηκε η πώληση μπύρας με προωθητική ενέργεια σε συσκευασία 5+1 ΔΩΡΟ σε τιμή 0,20 € υψηλότερη από αυτή που προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση την τιμή του μεμονωμένου τεμαχίου που βρέθηκε να πωλείται την ίδια μέρα, κατά παράβαση του άρθρου 2§14β της Υπ. Απόφασης Α2-718/31-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014).