Με την με αρ. πρωτ. 2277/03-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00) στην επιχείρηση «ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ», με έδρα επί των οδών Κεφαλληνίας και Λέρου 1, στο Περιστέρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε την 22/03/2018 διαπιστώθηκε παράβαση που αφορά ανακριβή ή/και παραπλανητική ένδειξη σε πινακίδα πώλησης κρέατος (προέλευση), κατά παράβαση του Αρθρ. 19§1Δ της Υπ. Απόφασης 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β΄/17).