Με την υπ’αρ.19455/7-11-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500,00) ευρώ  σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14 α. & γ. της  υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό με το  άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του  Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” [έδρα: Αγ. Δημητρίου 63, στον Άλιμο], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 29.10.2014 στο υποκατάστημα της παραπάνω επιχείρησης στον Άλιμο (Παλαιστίνης 1 & Λαμίας ), διαπιστώθηκε ότι α) στο προϊόν  ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Crocodile (18τμχ) η τιμή χρέωσης  στο ράφι (1,20€)  ήταν διαφορετική από την τιμή  χρέωσης του προϊόντος στην ταμειακή μηχανή (1,50€) και  β) το προϊόν καπνιστό απάκι Κρήτης (Αλλαντικά Αφοί Κασσάκη), το οποίο διατίθετο  σε μεταβλητά βάρη, δεν έφερε επί εκάστης συσκευασίας τιμή πώλησης (υπήρχε μόνο η πινακίδα ραφιού με την τιμή ανά μονάδα μέτρησης) και ούτε εμφανιζόταν στο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης του καταστήματος η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο του προαναφερόμενου είδους . Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 2 , παραγρ. 5 , παραγρ.6. και παραγρ. 9  της Υ.Α. Α2-718/2014 ».