Με την με αρ. πρωτ. 3293/28-4-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ και με διπλασιασμό λόγω υποτροπής, χιλίων ευρώ (€1.000,00) στην επιχείρηση εμπορίας κρεάτων ΓΡΑΒΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε, με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κοσμά Αιτωλού 90, και στο υποκατάστημα επί της οδού Κύπρου 7, στους Αγίους Αναργύρους για εκ των προτέρων κοπή και έκθεση προς πώληση κιμά που αποτελεί παράβαση του Αρθρ. 25§1, της Υπ. Απόφασης Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090/Β΄/14)