Με την υπ’ αρ. πρωτοκ.: 2889//04-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€), σύμφωνα με το άρθρο 68 [παρ.9α] της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13), στην «Ν. ΘΕΟΧΑΡΗΣ – S. LYAPA ΟΕ» με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία όπλων-παρελκομένων, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της παραπάνω Υπηρεσίας την 22-02-2016 στο κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Αχιλλέως 67 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, διαπιστώθηκε ότι διετίθετο το προϊόν protective earmuff – www.miltec.com, με κωδικό 16242002 SCHWARZ bar code: 4046872271373 και ένδειξη CE, χωρίς να φέρει επί της συσκευασίας του τις ελάχιστες απαιτούμενες ενδείξεις (ήτοι το όνομα ή την εμπορική επωνυμία ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του εισαγωγέα στην ελληνική γλώσσα, τις πληροφορίες προφύλαξης/συντήρησης/χρήσης στην ελληνική και οποιεσδήποτε άλλες ξενόγλωσσες πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης), κατά παράβαση του άρθρου 68 [παρ.1] της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).