[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 10932 (σχετ. 10843)/07-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ που βρίσκεται στη διεύθυνση Λ. Καματερού & Γρ. Λαμπράκη 1 – Καματερό, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 29/11/2016 διαπιστώθηκε α) έλλειψη βιβλίου με δελτία παραπόνων κατά παράβαση του άρθρου 96§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/31-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014), β) μη αναγραφή όγκου περιεχομένου συσκευασίας σε mlγια συσκευασμένα ποτά (αναψυκτικά) επί του τιμοκαταλόγου κατά παράβαση του άρθρου 91§4ε της Υπ. Απόφασης Α2-718/31-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014).