ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 328/27-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΧΑΡ. ΣΕΡΟΠ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, Υπ/μα:Ερμού 91 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19/02/2015, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος την ένδειξη «κατεψυγμένο» για τα παρακάτω: α. γύρος χοιρινός β. καλαμάκι κοτόπουλο τα οποία βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση των άρθρων 7 & 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91§4βτων Καν. ΔΙΕΠΠΥ