ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1308 / 24-06-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000  (χιλίων   ευρώ) στην επιχείρηση  

<< KZ SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY  Παλλάδος 24-26   , Αθήνα   >> ,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  18 /06/2015, διαπιστώθηκε η  ύπαρξη  εσωρούχων πρός πώληση,   χωρίς να παρέχεται η συνθεσή τους στην ελληνική γλώσσα,κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 79  παρ 5 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ