Με την αρ.πρ. 1338/2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 4.000 € (τεσσάρων χιλιάδων ευρω) στην επιχείρηση NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Υ/Π. Αιόλου 99 & Λυκούργου, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 04/7/2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται, στην ελληνική γλώσσα, στα προϊόντα της εταιρίας Yves Rocher/ France και συγκεκριμένα στα προϊόντα

  1. Quelquew Notew d Amour 75ml,
  2. Naturelle 75ml,
  3. BBPEAUPARFAITE 50ml,
  4. CUIRVETIVER 50ml,
  5. BRUME PARFUMEE PERFUMED MIST 100ml,
  6. FRAMBOISE MENTHE POIVREE RASPBERRY PEPPERMINT 200ml,
  7. FRAMBOISE MENTHE POIVREE 200ml,
  8. AMANDE FLEUR D΄ORANGER ALMOND ORANGE BLOSSOM 200ml,

εντός προθήκης του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ