[Άρθρο 24 § 2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την υπ’ αριθμ. E.M. 1338/15-12-2016 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2000,00 €) στην εταιρία HONDOSCENTERA.E.E. διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται στα Σπάτα, θέση Γυαλού διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

  1. Έλλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης για το προϊόν ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΑΣΚΑ ΥΠΝΟΥ KORRES40 mLμε BC 5203069062964 και LOT650952/2 κατά παράβαση του άρθρου 1§2 της Υ.Α με αριθμ. Α2–718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 31.7.14).
  2. Ύπαρξη 3 διαφορετικών τιμών για το προϊόν crèmefermetecorpsELANCYLBC 3282770022544 2τμχ των 200 mL με ένδειξη επί του προϊόντος «ΠΡΟΪΟΝΑ ΑΠΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ 2Ο ΠΡΟΪΌΝ 50%» κατά παράβαση του άρθρου 2§9 της Υ.Α με αριθμ. Α2–718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 31.7.14).