ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1164 / 10-06-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000  (χιλίων   ευρώ)

στο Περίπτερο    << ΜΑΡΙΑ ΔΕΤΣΗ  ,  Αδριανού 7     , Αθήνα   >> ,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  04 /06/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα νερά  ”  κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 1 παρ 2  της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ