Με την αρ. πρωτ. 797/17-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, Αγ. Κωνσταντίνου 5, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-04-2018, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε στάντ με γυναικεία ρούχα εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.