ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1181/10-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΧΑΡ. Γ. ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ, Υπ. Αγ. Φιλίππου 14, Αθήνα,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας την 04/06/2015,διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τιμοκατάλογο για προιόντα πακέτο (καφέδες), κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 92 § 3 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.