Με την υπ’αρ. 5870/15-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 98 (παρ.11) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «AΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ- ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ S/M»   [έδρα:11ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας , Μεταμόρφωση ], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 07.04.2015 στο υποκατάστημα –σούπερ μάρκετ   της ανωτέρω επιχείρησης στο Μοσχάτο (Κοραή 51), διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα “PRODERM KIDS ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1+1 ΔΩΡΟ ” και “ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX 1+1 ΔΩΡΟ DEEP CLEAN ACTION ” δε διετίθεντο σε μεμονωμένη συσκευασία , κατά παράβαση του άρθρου 98 (παρ.9) της Υ.Α. Α2-718/2014 .