Με την υπ’ αριθμ. 2254/3-4-2018 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16§7Α της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017),  επιβλήθηκε πρόστιμο Χίλια ευρώ (1000,00 €), στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΛΕΤΗ Ο.Ε –κρεοπωλείο- , που βρίσκεται στο Αιγάλεω, Έβρου 8, γιατί μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας την 27/3/2018 διαπιστώθηκε  σε πώληση  βόειου κρέατος η μη τοποθέτηση, στο χώρο λιανικής πώλησης, της ετικέτας ζώου με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή.

Η μη αναγραφή στην πινακίδα πώλησης, της προέλευσης του κρέατος, αποτελεί παράβαση του άρθρου 19§1Δ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.