Με την υπ’αρ. 5287/8-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14γ και άρθρο 11 παρ. 2β της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ” [έδρα: Αγ. Δημητρίου 63], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 30.03.2015, στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην Αργυρούπολη (επί της οδού Λεωφ. Κύπρου), διαπιστώθηκε για το προϊόν πατάτες (χύμα) ότι δεν ανέγραφε στην πινακίδα πώλησης τη χώρα ή τον τόπο προέλευσης του προϊόντος και το προϊόν “ΌΥΖΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ 350ml” είχε πινακίδα πώλησης στο ράφι λιανικής τιμή χρέωσης 3,49€, ενώ στην ταμειακή μηχανή χρεώνονταν 3,56€. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 11 παρ.1γ και άρθρου 2 παρ.9 και της Υ.Α. Α2-718/2014.