Με την υπ’αρ. 3744/13-03-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ(500,00)ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.5δ της Υ.Α. με αρ. A2-718 (ΦΕΚ 2090/31-7-14), στην επιχείρηση “ΞΥΛΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΕΠΕ”(Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ 207 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΌ δείγμα προιόντος «ΠΕΛΕΤΣ ΞΥΛΟΥ 15 ΚΙΛΩΝ» εξαιτίας ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του άρθρου 2 του Ν.4177/13 , κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ.1 της Υ.Α. υπ’αρ. A2-718.