Με την υπ’ αρ. 4278/22-04-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με έδρα επί της οδού Καραϊσκου 117, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 16/04/2015, διαπιστώθηκε ότι α) το είδος «αρακάς», το οποίο ήταν κατεψυγμένο, πωλείτο χωρίς να υπάρχει στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) και β) το κατάστημα δεν διέθετε φύλλα διαμαρτυρίας κατά παράβαση του άρθρου 96§1 της ανωτέρω απόφασης.