Με την υπ’ αριθμ. 2203/3-4-2018 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11§2β της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017),  επιβλήθηκε πρόστιμο Πεντακόσια ευρώ (500,00 €), στην επιχείρηση ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ (Κάβα –Ξηροί Καρποί- Πρατήριο Ποτών-Αναψυκτικά), που βρίσκεται επί της Λ. Πετρουπόλεως 77,Ίλιον, γιατί μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας την 26/3/2018 διαπιστώθηκε η μη αναγραφή στη πινακίδα πώλησης για τη  καρυδόψιχα της χώρας προέλευσης αυτής.

Η μη αναγραφή στην πινακίδα πώλησης, της προέλευσης για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα , αποτελεί παράβαση του άρθρου 11§1Γ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.