Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 581 / 04.06.2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 € ) στην εταιρεία « ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. », διότι κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν από την υπηρεσία μας στις 24 / 03 / 2015 , 26 / 03 /2015 και 03 / 04 / 2015 διαπιστώθηκε ότι στο υποκατάστημά της πρατήριο υγρών καυσίμων   που βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής στην οδό Κλεισθένους 22 βρέθηκε μία αντλία με S.N. 561493 μάρκας GILBARGO τύπος SK 700 6/3/6C με καύσιμο πετρέλαιο κίνησης VPOWERDIESEL να έχει σφάλμα μετρητή – 0,9 % κατά παράβαση του άρθρου 20 § 3 του Ν. 4177/13 και να έχει σφραγισθεί με σφραγίδες που δεν έχουν καταγραφεί στα σχετικά δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης κατά παράβαση του άρθρου 105 παρ . 1 & 9 της Υ.Α. Α2 – 718 /2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2090/ Β΄/2014).