ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1039/1-04-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

AZER YOUSSE FREDA, ΛΙΑΝ. ΕΜΠ. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, έδρα: Μοσχονησίων 7, Αιγάλεω, υποκ. Αρμοδίου 10, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-03-2016, διαπιστώθηκε ότι η ζυγαριά όπου ζυγίζονταν τα οπωροκηπευτικά, ήταν κρυμμένη στο βάθος του καταστήματος με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να δει ο καταναλωτής το βάρος των ζυγιζομένων προϊόντων. Το παραπάνω αποτελεί παράβαση των άρθρων 4, 10 & 22 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 παρ. 9 των καν. ΔΙΕΠΠΥ.