Με την υπ’αρ. 6781/7-5-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 2(παρ.14α) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στο ανωτέρω περίπτερο στη Ν. Σμύρνη (Αϊδινίου 66 ), διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΓΑΛΑ- ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ 1 ΛΙΤΡΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ & ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΔΕΛΤΑ)» δεν αναγραφόταν τιμή λιανικής πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.1) της Υ.Α. Α2-718/2014.