Με την υπ’αρ. 5941/20-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ.14α) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ»   (έδρα: Σώρου 1, Μεταμόρφωση) , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 08.04.2015 στο υποκατάστημα –σούπερ μάρκετ της ανωτέρω επιχείρησης στο Μοσχάτο (Πειραιώς 35) , διαπιστώθηκε ότι διέθετε τα προϊόντα “ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 0,767 kg ΠΙΝΔΟΣ BC 2910133007679”, ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 2,714 kg FOOD MASTER LOT 06051 20-11-14” και “ΑΡΝΙΣΙΑ ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ BC 2102057008850 METRO 0,885 kg”   χωρίς να αναγράφεται επί της συσκευασίας τους η τιμή πώλησής τους , κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.5) της Υ.Α. Α2-718/2014 .