Με την υπ’αρ. 5942/20-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ.14α) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «I.& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε»   [ έδρα: Λ. Κηφισού 80, Περιστέρι ], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 08.04.2015 στο υποκατάστημα – σούπερ – μάρκετ της ανωτέρω επιχείρησης στο Μοσχάτο ( Μακρυγιάννη 100 ), διαπιστώθηκε ότι διέθετε το προϊόν “ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ ΚΤΨ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ BC 2240364002387   0,298 kg” χωρίς να αναγράφεται επί της συσκευασίας η τιμή πώλησης (αναγραφόταν μόνο η τιμή κιλού επί της πινακίδας : 6,70 ευρώ) , κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.5) της Υ.Α. Α2-718/2014.