Με την αρ. πρωτ. 2338/23-10-2018 απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 5,000 € ( πέντε χιλιάδων ευρώ) στην ΠΥΡΚΑΛ ΓΚΑΣ Α.Ε. Θερμαικού 70 Ν.Ευκαρπία Θες/νίκης, για το βυτιοφόρο με αριθμ. κυκλοφορίας ΕΚΒ 3812 ιδιοκτησίας της, διότι διαπιστώθηκε ότι ο μετρητής καταμέτρησης υγραερίου κίνησης δεν λειτουργούσε.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του αρθρ. 83 παρ. 7γ  της υπ’ αριθ.  91354/2017 Υ.Α.