Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7998/28-9-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)στην επιχείρηση καφενείο ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ,με έδρα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 74 στο Δάσος Χαϊδαρίου, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 16/9/2016 διαπίστωσε ότι το κατάστημα δε διέθετε Φύλλα Διαμαρτυρίας προς χρήση της πελατείας, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 96 παρ.1 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).