Με την υπ’αρ. 2883/2-03-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων   (1.000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.5α της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ” [έδρα: Σταδίου 59, Αθήνα], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 19.02.2015, στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην Καλλιθέα, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν μπλούζα κόκκινη πλεκτη με κωδ.57/8/201/660, προέλευσης Καμπότζης, δεν είχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο ράφι λιανικής όπου εκτίθετο, ούτε έφερε σταθερά επικολλημένη εττικέτα με ένδειξη της τιμής πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ.2 της Υ.Α. Α2-718/2014