Με την υπ’αρ. 5869/20-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με τα άρθρα 98 (παρ.11) και 2 (παρ.14α) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»   [έδρα: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ , ΣΙΝΔΟΣ ] , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 07.04.2015 στο υποκατάστημα –σούπερ μάρκετ της ανωτέρω εταιρείας στην Καλλιθέα (25ης Μαρτίου και Αρχιμήδους ) , διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Tα προϊόντα “ ΝΙVEA MEN GEL ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ SENSITIVE 200 ml 1+1 ΔΩΡΟ BC ” και “NIVEA CRÈME SOFT 1+1 ΔΩΡΟ 750 ml ” δεν διατίθεντο σε μεμονωμένη συσκευασία , κατά παράβαση του άρθρου 98 (παρ.9) της Υ.Α. Α2-718/2014,   και

2) Το προϊόν «ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΝΩΠΗ 0,416 kg (AΡΝΙ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ) δεν είχε τιμή επί της συσκευασίας (τιμή κιλού 6,79 kg στο διαφημιστικό χώρο) , κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.5) της Υ.Α. Α2-718/2014.