Με την υπ’ αριθμ. 2307/11-4-2018 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου26§8Β της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017),  επιβλήθηκε πρόστιμο Πεντακόσια ευρώ (500,00 €), στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε., Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο, γιατί μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας την 29/3/2018 στο κατάστημα  που βρίσκεται στη Πετρούπολη, 25ης Μαρτίου 76, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση άρτο «Χωριάτικο Προζύμι» για το οποίο δεν αναγραφόταν στην πινακίδα η τιμή πώλησης ανά κιλό, το οποίο συνιστά παράβαση του άρθρου 7§1 του Ν.4177/2013 και του άρθρου 26§3 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26§8Β της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.