[άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 1593/26-2-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΙBS A.E., με έδρα την οδό Σχοίνων 5-7, στις Αχαρνές, Αττικής διότι ύστερα από δειγματοληψία και έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 14/10/2014, διαπιστώθηκε η διάθεση στην κατανάλωση αναψυκτικού «ΦΡΟΥΤΟΠ ΚΟΛΑ», η συσκευασία του οποίου ανέφερε στον κατάλογο συστατικών, στην ονομασία πώλησης και με χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας (εικόνα) την χρήση γλυκοζιτών στεβιόλης ως γλυκαντικού, ενώ κατά την ανάλυση δεν ανιχνεύτηκε η ύπαρξη αυτών στο τελικό προϊόν, γεγονός που αποτελεί παράβαση και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 10§5γ της Υπ. Απόφασης Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090/Β΄/14).