[Άρθρο 24 § 2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄)]

Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 663 / 22 .06.2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) στην εταιρεία « Δ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 06 / 05 /2015 και 21 / 05 / 2015 διαπιστώθηκε ότι ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. δεν είχε σφραγίσει στο σημείο διαφορική βαλβίδα μια αντλίας παροχής υγραερίου           ( LPG) μάρκας EUROPUMPτύπος EUROSTAR E2-5M με σειριακό αριθμό 301107061 του πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου με την επωνυμία « Π . & Α . ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ   Ο.Ε. » ,

που βρίσκεται στα Καλύβια Αττικής στο 34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαυρίου, κατά παράβαση του άρθρου 106 παρ . 1 & 4 της Υ.Α. Α2 – 718 /2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2090/ Β΄ /2014).