Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 407 / 23.04.2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) στην εταιρεία « Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. », διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 07/ 04 / 2015 διαπιστώθηκε ότι ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. σφράγισε πλημμελώς στα μηχανικά της μέρη (ογκομετρητή) μια αντλία υγρών καυσίμων μάρκας DEM . G. SPYRIDES S.A MODEL MPD. 5000 TYPEMPD5004 και αναγραφόμενα S.N. τα SPR 5412 και 070122435 (παροχής καυσίμου πετρελαίου κίνησης DFORCE ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων Σ. ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, που βρίσκεται στη Βάρη Αττικής , στο 20ο χλμ. Λ .Αθηνών – Βάρης , κατά παράβαση του άρθρου 105 παρ . 1 & 8 της Υ.Α. Α2 – 718 /2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2090/ Β΄ /2014).