Με την αρ. πρωτ. 2298(σχετ. 2152)/03-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΑΝ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 23/03/2018 στην παραπάνω επιχείρηση, που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 156 στο Περιστέρι, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση του είδους «Πατσάς Μόσχου Γάλακτος” στην προθήκη του καταστήματος. Στο Τιμολόγιο –Δελτίο Αποστολής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος, αυτό περιγράφεται ως «ΠΑΤΣΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΤΨ ΙΤΑΛΙΑΣ», ενώ στην πινακίδα πώλησής του δεν αναφέρεται η ένδειξη «ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΟ», κατά παράβαση του άρθρου 21§3 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το Άρθρο 21§5β της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.