Με την με αρ. πρωτ. 2291/10-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) στην επιχείρηση «Χ. ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε..», με έδρα επί της οδού Αγ. Τριάδος 16, στο Περιστέρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε την 28/03/2018 διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν διάθεση προς πώληση εκ των προτέρων κομμένου και μη προσυσκευασμένου κιμά, κατά παράβαση του Αρθρ. 20§1 της Υπ. Απόφασης 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β΄/17).