Με την υπ’ αριθμ. EM – 1582/22-11-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στην επιχείρηση ΑΦΟΙ Π. & Α. ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ με Α.Φ.Μ. 082253270 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έδρα επί της οδού Κηφισού 112, Περιστέρι, σύμφωνα με το άρθρο 20§7Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.2017)για παράβαση της §1 του ιδίου άρθρου, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της Λ. Μαραθώνος & Σπάτων 1, στο Γέρακα, βρέθηκε στις προθήκες πώλησης έτοιμος, κομμένος εκ των προτέρων, μη προσυσκευασμένος κιμάς:

  1. Από νωπό βόειο κρέας Ελλάδας (τιμή/Kg 5,98€)
  2. Από νωπό χοιρινό κρέας Ολλανδίας (τιμή/Kg 3,78€)