Με την υπ’αρ. 5569/15-04-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 25 (παρ.7) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ»   [έδρα: Παμφυλίας 24 & Ελ. Βενιζέλου 166 (Π.Φάληρο) ] , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 02.04.2015 στο κρεοπωλείο της παραπάνω επιχείρησης στο Π. Φάληρο (Παμφυλίας 24 & Ελ. Βενιζέλου 166) , διαπιστώθηκε ότι διέθετε παρασκεύασμα από κιμά μοσχαρίσιο και παρασκεύασμα από κιμά μοσχάρι – χοιρινό ανάμεικτο , κομμένο εκ των προτέρων και τοποθετημένο στο ψυγείο (μη προσυσκευασμένο) ,   κατά παράβαση του άρθρου 25 (παρ.1) της Υ.Α. Α2-718/2014.