Με την αρ. πρωτ. 2917/16-4-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση Εμπορίας Κρεάτων ΓΡΑΒΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με έδρα επί της οδού Κοσμά Αιτωλού 90 στο Περιστέρι, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 6/4/2015 στο υποκατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 7 στους Αγίους Αναργύρους, διαπίστωσε : Α) έκθεση προς πώληση κομμένου κιμά εκ των προτέρων στο κατάστημα, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 25§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 25§7 της ίδιας Υπ. Απόφασης με πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) Β) ελλιπή αναγραφή της πινακίδας πώλησης «ΑΡΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», επί της οποίας δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης του αρνιού, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 26§1δ της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 1§5β και 2§14α της ίδιας Υπ. Απόφασης με πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €).