Με την υπ’ αριθμ. E.M. 160/ 9-3-2015 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΓΟΣ A.E.» με έδρα το 37ο χλμ Λ. Πόρτο Ράφτη διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στη Λ. Σπατών- Αρτέμιδας, Λούτσα διαπιστώθηκε η ύπαρξη δυο διαφορετικών τιμών στο ράφι για το προϊόν «ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ MISKO ΜΕΤΡΙΟ» κατά παράβαση του άρθρου 2§9 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).