Με την υπ’ αριθ. 23627/29-12-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), στην εταιρεία Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Λ. Πεντέλης 146 – 148 στα Βριλήσσια στις 18-12-2017, διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη υψηλότερης τιμής χρέωσης στο ταμείο από αυτή που αναγραφόταν στις πινακίδες στο σημείο έκθεσης δύο προιόντων, κατά παράβαση του άρθρου 2§9  των  κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπου τιμωρείται διοικητικά το άρθρο 2 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α.