Με την υπ’ αριθμ. 1610/12-8-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..» που εδρεύει στο Αιάντειο Σαλαμίνας για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 4/8/2016 στην εν λόγω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στους τιμοκαταλόγους δεν αναγράφονταν:

α) η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 91 της Υ.Α. Α2-718/2014.

και β) ο όγκος του περιεχομένου σε ml στα συσκευασμένα ποτά (κρασιά, μπύρες), κατά παράβαση της παρ. 4ε του άρθρου 91 της ως άνω Απόφασης.