Με την υπ’ αριθμ. 1611/12-8-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει επί της Λ.Αιαντείου 98 στη Σαλαμίνα για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 4/8/2016 στην εν λόγω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφονταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για τα γλυκά (σουφλέ σοκολάτας, καρυδόπιτα), τα οποία βρέθηκαν στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση της παρ. 4β του άρθρου 91 της Υ.Α. Α2-718/14.