Με την υπ’ αριθμ. 2517/11-4-2018 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19§2Β της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017),  επιβλήθηκε πρόστιμο Δύο Χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €), στην εταιρεία INTERIMEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Κρεοπωλείο, μεέδρα επί της οδού Β. Ηπείρου 44, Αιγάλεω,   γιατί μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας την 30/3/2018 στο υποκατάστημα που βρίσκεται στο Χαϊδάρι, Στρ. Καραϊσκάκη 107, διαπιστώθηκε για τέσσερα (4)  στις πινακίδες πώλησης. 

Η μη αναγραφή της προέλευσης στις πινακίδες πώλησης, για τα είδη κρεάτων  αποτελεί παράβαση του άρθρου 19§1Δ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.