Με την υπ’ αρ. 2571/15-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «PETCITYAEBE» με έδρα στο 22ο χλμ της λεωφόρου Λαυρίου στη θέση Καρελλά στο Κορωπί, Αιγάλεω, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 6/3/2018 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 106, στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα πώλησης του προϊόντος «PROPLANBISCUITS 400gr» δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 2Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017).