Με την υπ΄ αριθμ. 2547/24-04-2015 Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000,00 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ««ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ 469» με έδρα στον Άλιμο, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 07/04/2014, στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας, στο Ζεφύρι, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις (τιμή) στο προϊόν «Ουίσκι VAT 69 όγκου 700 ml» (παράβαση του άρθρου 1 παρ. 5.α της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 Κανόνες ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. ).