Με την υπ’ αριθμ. 3583/ 12-04-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) στην επιχείρηση «Ι.Ν.Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα επί της οδού επί της οδού Ανδρούτσου 155 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 30/03/2018, στο κατάστημα ένδυσης της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Ανδρούτσου 155 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στο είδος «μπλε γραβάτα» δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017)