ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2075/20-10-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, λόγω υποτροπής εντός τριετίας, στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης ΔΑ 13 ΟΤ 31 Β΄ Φάση στη Σίνδο, για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 07/10/2016 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της Λ. Αιαντείου 70 στη Σαλαμίνα, διαπιστώθηκε ότι, κατά παράβαση του άρθρου 39 παρ. 4 της Υ.Α. Α2-718/2014, δεν αναγράφονταν στην αναρτημένη πινακίδα πώλησης ο τόπος παραγωγής και ο αριθμός παρτίδας παραγωγής για τα είδη πατάτες, τομάτες, μήλα κόκκινα, μήλα πράσινα, πιπεριές, μαρούλι και αχλάδια που περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του άρθρου 38 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.