Με την υπ’αρ. 20468/6-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 5 της Υ.Α.Α2-718/31-7-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4177/13, στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» , επειδή , μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 23-9-2016 στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας σούπερ μάρκετ στην Καλλιθέα επί της οδού Eλ. Βενιζέλου 284, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΜΑΡΟΎΛΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι»,   ο αριθμός παρτίδας παραγωγής που αναγραφόταν στην πινακίδα πώλησης στο ράφι του συγκεκριμένου προϊόντος δεν ήταν ο ίδιος με τον αριθμό παρτίδας που αναγραφόταν για το ίδιο προϊόν στο σχετικό τιμολόγιο , κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 39 της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».