Με την υπ’αρ. 15940/23-10-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500€), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 14 α και γ. της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΠΕΝΤΕ ΑΕ.» (έδρα: Λένορμαν 129, στην Αθήνα), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 14.10.2015 στο υποκατάστημα που διατηρεί η προαναφερόμενη επιχείρηση στην Καλλιθέα (Σκίππης 58) ,διαπιστώθηκε ότι 1) το προϊόν «Κingsway καλαμπόκι Αμερικής 425γρ » που διατίθετο σε συσκευασία προσφοράς 2 τεμαχίων (τα οποία ήταν δεμένα μαζί και συσκευασμένα σε διαφανή μεμβράνη) είχε τιμή στην ταμπέλα λιανικής τρία ευρώ και σαράντα-τρία λεπτά (3,43€), ενώ στην ταμειακή μηχανή χρεώνονταν τρία ευρώ και ογδόντα-ένα λεπτά 3,81€), κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.9 ) της Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) και 2) το προϊόν «Νωπό Κοτόπουλο Ελεύθερης Βοσκής ΠΙΝΔΟΣ»(συσκευασμένο), βάρους 1,386 Kg, το οποίο διατίθετο σε μεταβλητά βάρη ,δεν έφερε επί της συσκευασίας του την τιμή πώλησής της, κατά παράβαση του άρθρου 2 (παρ.5 ) της Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφαση.